Вісник НАН України. 2015. № 2. С. 7-11.

НАУКОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
Спільне засідання президій Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України 24 грудня 2014 року

24 грудня 2014 р. відбулося спільне засідання президій Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України за участю керівництва Державної служби України з лікарських засобів та Асоціації «Виробники ліків України», під час якого було розглянуто питання створення і впровадження вітчизняних лікарських препаратів.
Перспективи наукового супроводу створення і впровадження у виробництво вітчизняних ліків (доповідач – академік НАМН України А.М. Сердюк)
Можливості та виклики науки і фармацевтичного виробництва для блага пацієнта (доповідач –Ф.І. Жебрівська)
Національна академія наук України – назустріч українській медицині (доповідач – академік НАН України і НАМН України С.В. Комісаренко)

Спільне засідання президій Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України за участю керівництва Державної служби України з лікарських засобів, Асоціації «Виробники ліків України» та представників провідних фармацевтичних компаній було присвячено розгляду питання про наукові засади створення і впровадження вітчизняних лікарських препаратів і відпрацюванню чітких організаційних та економічних механізмів впровадження перспективних розробок вітчизняних учених у медичну галузь.

У вступному слові президент НАН України академік Борис Євгенович Патон зазначив, що ефективна співпраця установ НАН України, НАМН України, МОЗ України та представників фармацевтичної галузі України сприятиме розвитку фундаментальних і прикладних медико-біологічних досліджень, спрямованих на розроблення та впровадження інноваційних і конкурентоспроможних вітчизняних ліків у медичну практику. Він висловив сподівання, що зустріч саме в такому форматі дасть змогу виробити можливі рішення тих проблем у системі охорони здоров’я, що безпосередньо стосуються забезпечення кожного громадянина України якісними й доступними ліками, а також надасть нового поштовху для розвитку всієї галузі, починаючи від створення і завершуючи виходом на фармацевтичний ринок вітчизняних лікарських засобів. Повний текст (PDF).