Вісник НАН України. 2016. № 12. С. 87-98

 

БОГДАНОВ Вячеслав Леонідович –
академік НАН України, головний учений секретар НАН України

КАПІЦА Юрій Михайлович –
кандидат юридичних наук, директор Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У статті проаналізовано досвід організації винахідницької роботи в системі НАН України, висвітлено основні проблеми створення, охорони та ефективного використання об‘єктів права інтелектуальної власності на сучасному етапі, окреслено шляхи розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони інтелектуальної власності та передачі технологій.

Протягом багатьох років діяльність НАН України тісно пов’язана зі створенням і використанням винаходів та інших об’єктів права інтелектуальної власності. Вирішенню цих питань в Академії приділяється значна увага, тим більше, що зазначений напрям робіт безпосередньо стосується забезпечення сучасного рівня проведення наукових досліджень, патентної охорони науково-технічних результатів та підвищення ефективності їх комерціалізації.

Аналізуючи основні показники винахідницької діяльності та патентно-ліцензійної роботи в Академії наук УРСР у 1961–1991 рр. (див. табл.), можна бачити, що у період з 1961 по 1987 р. спостерігалося істотне збільшення кількості поданих установами Академії заявок на винаходи (з 300 у 1961 р. до 4 469 у 1987 р.), однак надалі цей показник почав знижуватися (в 1991 р. було подано 1612 заявок). Крім того, в зазначений період (1961–1991 рр.) щороку зростало число патентів, які установи отримували в іноземних країнах (з 5 у 1961 р. до 79 у 1991 р.).

Упродовж 1990-х років, внаслідок економічної кризи в країні та пов’язаного з цим різкого зменшення обсягів бюджетного фінансування наукової сфери, суттєвого зниження попиту вітчизняних виробничих підприємств на результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), обсяги винахідницької діяльності в Україні помітно скоротилися, а підрозділи з патентно-ліцензійної роботи в наукових установах, організаціях та на підприємствах України були практично ліквідовані. 

Повний текст (PDF)