Вісник НАН України. 2019. № 6. С.10-15

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
13 березня 2019 року

Тенденції розвитку спеціальної електрометалургії титану в Україні (доповідач — член-кореспондент  НАН України С.В. Ахонін)

Про виконання цільового наукового проекту «Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України» (доповідач — академік НАН України В.М. Геєць)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 13 березня 2019 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь завідувача відділу металургії та зварювання титанових сплавів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України члена-кореспондента НАН України Сергія Володимировича Ахоніна про тенденції розвитку спеціальної електрометалургії титану в Україні.

У доповіді було зазначено, що в Інституті було створено технології для електронно-променевого плавлення титану та сплавів на його основі і розроблено обладнання для їх промислової реалізації. Актуальність цих робіт полягає в тому, що на базі цих технологій налагоджено виробництво зливків титанових сплавів, що забезпечило функціонування повного циклу титанової галузі: від видобутку титановмісних руд до виробництва титанових напівфабрикатів та кінцевих виробів.

Виконано фундаментальні та прикладні дослідження у таких напрямах, як встановлення закономірностей процесів структуроутворення при кристалізації сплавів на основі титану під час електронно-променевого плавлення та процесів випаровування легуючих елементів і шкідливих домішок з рідкого металу у вакуумі за умов нагрівання поверхні розплаву електронним променем; визначення механізмів та закономірностей видалення з рідкого титану тугоплавких включень з підвищеним вмістом азоту, кисню та вуглецю під час електронно-променевого плавлення їх осадженням та дифузійним розчиненням; визначення впливу хімічного і структурно-фазового складу титанових сплавів на їх механічні характеристики.

У результаті проведених досліджень встановлено основні закономірності формування дрібнокристалічної структури зливків титанових сплавів та визначено шляхи керування цими процесами за умов нагрівання поверхні розплаву електронним променем; вирішено критично важливу для виробів відповідального призначення проблему гарантованого видалення тугоплавких включень зі зливків; створено лінійку нових вітчизняних титанових сплавів з підвищеними експлуатаційними характеристиками, які, зокрема, використовують як бронезахисні елементи; розроблено технологію електронно-променевого плавлення, яка дозволяє одержувати зливки з гарантованим хімічним складом як за легуючими елементами, так і за вмістом домішок, а також спеціалізовані електронно-променеві установки, які дозволяють виплавляти зливки масою до 20 т.

Для практичної реалізації розроблених технологій на Державному підприємстві «Науково-виробничий центр «Титан» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України» організовано промислове виробництво зливків титану та сплавів на його основі з використанням 5 електронно-променевих установок власної конструкції. Виготовлені зливки постачаються як на вітчизняні заводи (Мотор Січ, Нікопольський південнотрубний завод, Південний машинобудівний завод, Дніпропрес Сталь та ін.), так і за кордон. Завдяки високій якості зливків та техніко-економічній ефективності виробничого процесу підприємство є конкурентоспроможним на світовому ринку. Спеціалізовану електронно-променеву установку для виплавки зливків титану впроваджено на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті. Виконання зазначених робіт дозволило вирішити питання щодо імпортозаміщення зливків високоміцних титанових сплавів і створити нові робочі місця на підприємствах України.

Повний текст