2020 №7

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Пирожков С.І., Хамітов Н.В.
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.003
Чи є Україна цивілізаційним суб’єктом історії та сучасності? 
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Шаталов М.М.
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.016
Золото надр України. Загальні відомості, геохімія і мінералогія золота
Анотація   Повний текст (PDF)

Вергунов В.А.
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.027
Історичний аспект розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні як складова формування національної ідентичності

Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Мриглод О.І., Мриглод І.М.
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.034
Колективне авторство в українській науці: маргінальний ефект чи нове явище?  
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Корсунь А.О., Лубков М.В.
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.049
 Як "астрономічні зубри" врятували Полтавську гравіметричну обсерваторію в 1934-1938 рр.
Зі сторінок архівного рукопису О.Я. Орлова 1938 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Коваленко О.Г.
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.057

Життя і творчість С.М. Московця: віддзеркалення душі і часу 
До 120-річчя від дня народження
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Ченцова І.І., Лукянець О.О., Іванова С.Ю.
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.066
Енергія ритму життя
Д
о 75-річчя академіка НАН України О.О. Кришталя
Анотація   Повний текст (PDF)

Самойленко А.М., Романюк А.С., Парфінович Н.В.
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.072
Математика — любов на все життя
Д
о 80-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Моторного
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
75-річчя академіка НАН України А.О. Чикрія
 Повний текст (PDF)

90-річчя члена-кореспондента НАН України В.Т. Черепіна
 Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.К. Симоненка 
 Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.М. Савченка
 Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Г. Лисенка 
 Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.А. Щерби 
 Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.С. Хоми
 Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.П. Войнаренка
 Повний текст (PDF)