Вісник НАН України. 2021. № 2. С. 44-48
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.044

Кремень Василь Григорович —
доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, президент Товариства «Знання» України
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5459-1318

УКРАЇНА ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ СУБ’ЄКТ: НОВА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА
Рецензія на монографію С.І. Пирожкова, Н.В. Хамітова «Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини»

Монографію С.І. Пирожкова, Н.В. Хамітова «Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини» (Київ: Наукова думка, 2020) присвячено осмисленню цивілізаційної суб’єктності України — такого стану розвитку, коли наша країна сама вирішує свою цивілізаційну долю, обирає ідентичність і партнерів. Автори ставлять і вирішують проблему віднайдення ефективної методології осягнення країни як суб’єкта історії та геополітики, пропонують розробку гуманістичного цивілізаційного проєкту, який сприяв би гідній самореалізації людини. В роботі обґрунтовано необхідність формування нової системи безпеки в умовах гібридної війни, а також розглянуто євроатлантичний вектор як каталізатор суб’єктності України.

Повний текст (PDF)