Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 104.

70-річчя академіка НАН України  В.Г. КОШЕЧКА

Видатний учений у галузі фізичної та фізичної органічної хімії, віце-президент НАН України, директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, доктор хімічних наук, професор, академік НАН України Вячеслав Григорович Кошечко народився 22 червня 1946 р. у Житомирі. У 1969 р. закінчив Ужгородський державний університет. Уся його наукова діяльність пов’язана з Інститутом фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, в якому він працює з 1971 р.

В.Г. Кошечком закладено фундаментальні основи нових актуальних наукових напрямів – фізичної хімії гетероатомних катіон-радикалів, електрохімічної функціоналізації органічних субстратів «малими» молекулами (CO2, СО, NO, SO2, CS2, H2S), фізичної хімії наноструктурованих систем і нанокомпозиційних матеріалів (у тому числі графеноподібних двовимірних структур). Йому належить пріоритет у відкритті принципово нового типу реакцій вільних радикалів – одноелектронних окисно-відновних процесів та низки інших нових явищ. Він обґрунтував положення про ключову роль катіон-радикалів у процесах електрофільного заміщення; виявив основні фактори, що визначають їх реакційну здатність в окисно-відновних реакціях; розробив нові ефективні підходи до одержання цілого ряду комерційно важливих органічних сполук, створив хімічні джерела струму різного призначення для серійного виробництва в Україні та за її межами; розвинув оригінальні екологічно сприятливі підходи до одержання наноструктурованих електропровідних полімерів та органо-неорганічних гібридних нанокомпозитів на їх основі – перспективних матеріалів для потреб сучасної техніки.

В.Г. Кошечко – автор понад 400 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 50 патентів України та зарубіжних країн.

В.Г. Кошечко нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V і IV ст., Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, іншими відзнаками. Він заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премій ім. Л.В. Писаржевського та ім. О.І. Бродського НАН України, почесний доктор Ужгородського національного університету.