Вісник НАН України. 2016. № 4. С. 47-52.

ДОВГИЙ Станіслав  Олексійович –
член-кореспондент НАН України, президент Малої академії наук України

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
2 березня 2016 року

У доповіді коротко розглянуто історію та еволюцію організаційної структури Малої академії наук України, основні напрями її діяльності, спрямовані на  забезпечення участі учнівської молоді в дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій та пошуковій роботі, що сприяє формуванню інтелектуального капіталу нації і вихованню майбутньої наукової зміни. Окрему увагу приділено проведеним загальнодержавним і регіональним заходам, а також новим освітньо-науковим, культурним, благодійним, громадянсько-патріотичним проектам МАН.

Шановний Борисе Євгеновичу!

Шановні члени Президії!

Передусім дозвольте мені подякувати за можливість обговорити діяльність Малої академії наук на цьому поважному зібранні. Спочатку я коротко розповім про те, що сьогодні являє собою МАН, про основні етапи її становлення і головні досягнення починаючи з 2000 р., коли було прийнято постанову Президії НАН України про поліпшення роботи зі шкільною молоддю, а мене рекомендовано на цю ділянку роботи.

У 2003 р. рішенням Кабінету Міністрів України Малій академії наук, яка до цього функціонувала як наукове товариство учнівської молоді, було надано статус юридичної особи і покладено на неї функції координатора дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти. Поступово почала формуватися мережа спеціалізованих позашкільних навчальних закладів, було запроваджено президентські стипендії для переможців конкурсу-захисту МАН, затверджено Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007–2010 рр.

Визначною подією, яка істотно вплинула на подальшу діяльність організації, стало рішення, ухвалене на засіданні Президії НАН України 11 листопада 2009 р., про подвійне підпорядкування Малої академії наук Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України. Завдяки постійній підтримці НАН України і МОН України вдалося зберегти традиційні для МАН напрями, започатковані у попередні роки, запровадити нові освітянські проекти і програми для дітей та педагогів, залишити МАН у державному підпорядкуванні з фінансуванням із Держбюджету України. У 2010 р. МАН отримала статус Національного центру. У 2013 р. на базі переданого дитячого табору «Вимпел» НАН України було створено Міжнародний центр дитячої наукової творчості.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» та Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», прийнятим наприкінці 2015 р., за МАН тепер законодавчо закріплено координаційну функцію участі учнівської молоді в дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій та пошуковій діяльності, що має сприяти формуванню інтелектуального капіталу нації, вихованню майбутньої наукової зміни.

Завдяки всебічній підтримці НАН України Мала академія наук відчутно посилила роботу з виховання генерації молодих дослідників разом із колективами наукових установ Національної академії, зокрема Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка, Українського мовно-інформаційного фонду та ін. Розвивається тісна співпраця з Національною академією педагогічних наук України, Міністерством освіти і науки України, а також з багатьма вітчизняними вищими навчальними закладами, серед яких Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет біоресурсів і природокористування. Варто також зазначити, що за участю провідних учених НАН України регулярно проводяться всеукраїнські й міжнародній літні профільні школи за основними напрямами природничих, гуманітарних і суспільних наук, а також виїзна робота (мобільні лекторії, наукові студії, експедиційні школи, навчальні семінари, тренінги). МАН є також активним учасником днів науки в Україні.

Отже, МАН зразка 2000 р. функціонувала як неформальне об’єднання шкільних учнівських товариств і налічувала 18 тис. членів. У рамках її діяльності МОН України щороку проводило 32 регіональні заходи і один загальнонаціональний – Всеукраїнський конкурс-захист за 8 спеціальностями, на адресу якого часто закидали непрозорість у прийнятті рішень. Сьогодні Національний центр «Мала академія наук України» об’єднує 250 тис. членів, щороку під егідою МАН відбувається 120 всеукраїнських і 610 регіональних заходів. Громадськість та експерти відзначають демократичність, відкритість і прозорість у роботі журі Всеукраїнського конкурсу-захисту, який зараз проводиться за 64 спеціальностями і в якому беруть участь близько 100 тис. школярів. Тепер кураторами наукових відділень є провідні авторитетні вчені України, і саме вони формують журі конкурсу, а не працівники МОН чи районних управлінь освіти. На завершальному етапі конкурсу всі засідання супроводжуються прямою онлайн-трансляцією.

Однак найголовнішим досягненням за ці роки я вважаю те, що нам вдалося створити і на законодавчому рівні закріпити загальнодержавну систему пошуку, виявлення та подальшої підтримки талановитих, обдарованих дітей з усієї України. У дієвість цієї системи повірили школярі та їхні батьки, вищі навчальні заклади тепер зацікавлені, щоб манівці ставали їх студентами. Аналіз по десяти провідним університетам України засвідчив, що 98% вихованців МАН складають першу сесію на відмінно. Значною мірою цьому сприяла розбудова мережі регіональних відділень і секцій. Повний текст