Вісник НАН України. 2017. № 2. С. 99

80-річчя академіка НАН України В.С. ПІДГОРСЬКОГО

Відомий вчений у галузі мікробіології і біотехнології академік НАН України Валентин Степанович Підгорський народився 5 лютого 1937 р. З 1961 р. його професійне життя пов’язане з Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, директором якого він нині є.

Наукові інтереси В.С. Підгорського зосереджені на фундаментальних питаннях регуляції росту і біосинтетичної активності дріжджів, молочнокислих бактерій, нокардіо- і коринеподібних бактерій, їх систематичного положення і закономірностей поширення в природі, проблемах бактеріальної лектинології та розробленні мікробіологічних методів деструкції речовин, що забруднюють біосферу.

В.С. Підгорський – один із першовідкривачів метилотрофних дріжджів, класик дріжджової метилотрофії. Він вперше встановив здатність дріжджів до росту на метиловому спирті як вуглецевому субстраті і запропонував спосіб отримання дріжджової біомаси з використанням метанолу. Було виявлено, що клітини дріжджів активно реагують на дію стресів, у тому числі неіонізуючого електромагнітного випромінювання УВЧ-діапазону. Дія цього випромінювання реалізується через пригнічення активності гена OLE 1, який кодує десатуразу жирних кислот, і супроводжується підвищенням вмісту ергостеролу та зниженням вмісту ряду проміжних сполук (cвалену та ланостеролу). При цьому також відбувається активація синтезу білків флоктулінів (ген FLO 11), які забезпечують адгезивні властивості клітин дріжджів. Під керівництвом В.С. Підгорського вперше виявлено високу антивірусну активність лектинів Bacillus subtilis щодо вірусів грипу, герпесу, гепатиту С та встановлено механізми цієї дії. Було показано, що лектин B. subtilis проявляє найбільшу спорідненість до сіаловмісних глюкокон’югатів, у яких термінальна О-ацетильована сіалова кислота поєднується з субтермінальною D-галактозою зв’язками α-2,3; α-2,6 або α-2,8 і повністю блокує поверхневі сіаловмісні рецептори вірусів, що запобігає їх адсорбції, репродукції, а також виникненню і в подальшому розвитку вірусної інфекції.

Повний текст