2007 №3

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Вовканич С., Цапок С.
Територіальний поділ України: чинники інноваційного розвитку та євроінтеграції

Данилишин М., Куценко В.
Освіта, наука і виробництво в контексті вимог Болонської декларації

Тертишник В.
Правова держава: гострі кути на шляху від концептуальної моделі до реальності

ДОКУМЕНТИ
Розпорядження Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених»

ВИДАВНИЧА СПРАВА
Радченко А.
Перший ювілей «Академперіодики»

ЛЮДИ НАУКИ
Гуржій О.
Річка його життя
До 110-річчя від дня народження академіка О.В. Топачевського

ТЕНДЕНЦІЇ
Бандальєр Г.
Книга versus Інтернет

РЕЦЕНЗІЇ
Білорус О.
Фундаментальне дослідження з аграрної історії

ВІТАЄМО!
70-річчя академіка НАН України А.Ф. Попова

80-річчя члена-кореспондента НАН України К.Ф. Тяпкіна

70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.І. Тарасевича

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Анісімова

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.Л. Гнатченка