2006 №11

СПІВРОБІТНИЦТВО
Курсом реформування і розвитку сфери науки

Про основні підсумки діяльності МААН у 2001–2005 рр. і шляхи підвищення її ефективності
Доповідь президента МААН академіка НАН України Б.Є. Патона

Гороховатська М., Левіна Д., Патрах Т., Смертенко П., Чернишев Л.
Європа на порозі нової Рамкової програми наукових досліджень (2007–2013 рр.)

Шевченко В.
Ефект спільних проектів

СВІТОГЛЯД
Крейн І.
Концепція толерантності як універсальна категорія еволюції розуму: метапідхід

ЮВІЛЕЇ
Козирський В., Шендеровський В.
Духовний подвиг українського просвітника
До 200-річчя від дня народження Пилипа Морачевського

Блюм О., Вассер С., Дудка І., Кондратюк С., Масюк Н., Навроцька І., Протопопова В., Ромс О., Топачевський А.
Її стежина у царині Флори
До 100-річчя від дня народження М.Ф. Макаревич

МОВНЕ ПИТАННЯ
Вакуленко М.
Деякі термінологічні нюанси української мови: як не виплеснути з водою дитину

Пащенко В.
Про неточності природничої наукової термінології

ЛЮДИ НАУКИ
Багнюк В., Глоба Л., Павленко М.
Ніщо не байдуже йому

РЕЦЕНЗІЇ
Наулко В.
Мадзінізм й ідеали європейської демократії

ВІТАЄМО!
70-річчя академіка НАН України Ю.М. Єрмольєва

60-річчя академіка НАН України О.М. Івасишина

80-річчя члена-кореспондента НАН України П.С. Соханя

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Й. Сугакова

50-річчя академіка НАН України В.Ф. Чехуна