Вісник НАН України. 2019. № 10. С. 24-30

Довгий Станіслав Олексійович —
академік НАН України, президент Національного центру «Мала академія наук України»

ЩОДО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 вересня 2019 року

У доповіді відзначено важливість та актуальність розвитку наукової освіти в Україні. Проаналізовано основні результати діяльності Національного центру «Мала академія наук України» як освітньої системи, спрямованої на створення умов для інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення школярів, виявлення та підтримку обдарованих і талановитих дітей, виховання майбутньої наукової зміни. Окреслено головні напрями подальшого розвитку Малої академії наук як національного і міжнародного центру наукової освіти.

Повний текст (PDF)