2008 №6

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Інформаційне повідомлення

Про діяльність Національної академії наук України у 2007 році та
підвищення ролі Академії у вирішенні актуальних завдань розвитку України

Доповідь президента НАН України академіка 
НАН України Б.Є. Патона

Наукова еліта ніколи не поступається принципами
Промова Президента України В.А. Ющенка

Виступи учасників зборів
Гожик П.Ф.

Фірстов С.О.

Наумовець А.Г.

Підгорський В.С.

Назарчук З.Т.

Шестопалов В.М.

Полохало В.І.

Алексєєв Ю.С.

Симоненко В.К.

Копиленко О.Л.

Морозов А.О.

Головаха Є.І.

Гусєва Н.Г.

Патриляк Л.К.

ВИЗНАННЯ
За наукові здобутки
Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та премій видатних учених Національної академії наук України 2007 року

ФОРУМИ
Наумовець А., Мирончук О.
Всеукраїнський фестиваль науки - 2008

ХРОНІКА
Загальні збори Російської академії наук

ЛЮДИ НАУКИ
Вергунов В.
Життєвий гарт металофізика
До 75-річчя від дня народження М.М. Новикова

ВІТАЄМО!
70-річчя академіка НАН України Б.І. Бондаренка

60-річчя академіка НАН України С.І. Пирожкова

​50-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Вишневського