Вісник НАН України. 2019. № 11. С.38-44
https://doi.org/10.15407/visn2019.11.038

Єгоров Ігор Юрійович
член-кореспондент НАН України, завідувач Офісу оцінювання діяльності наукових установ НАН України ДУ «Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України Національної академії наук України»

Жукович Інна Анатоліївна —
кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Офісу оцінювання діяльності наукових установ НАН України ДУ «Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України Національної академії наук України»

Артюшенко Віктор Вікторович —
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Офісу оцінювання діяльності наукових установ НАН України ДУ «Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України Національної академії наук України»

ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ

У статті розглянуто етапи впровадження Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України. Розроблена Методика призначена для забезпечення об’єктивного, відкритого та прозорого оцінювання діяльності наукових установ, а ухвалення результатів оцінювання здійснюється незалежними експертами на основі якісного аналізу, що охоплює різні аспекти діяльності установи. Проаналізовано отримані проміжні результати оцінювання ефективності діяльності установ НАН України. Станом на 18.07.2019 процедуру оцінювання із затвердженням її результатів пройшли 115 установ (85,2% загальної кількості установ, що входять до складу НАН України). З оцінених установ 77,4% було віднесено до категорії «А» (установи — лідери за багатьма науковими напрямами). Розглянуто основні проблеми, які виникали під час проведення процедури оцінювання, та запропоновано можливі шляхи їх вирішення.
Ключові слова: наукова установа, оцінювання, ефективність діяльності, офіс оцінювання діяльності наукових установ, категорії оцінювання.

Повний текст (PDF)