Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 101.

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. КУДІНОВА

Видатний матеріалознавець, фахівець у галузi металооброблення, доктор технічних наук (1972), член-кореспондент НАН України (1982), лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1981) і Державної премії СРСР (1985) Володимир Михайлович Кудінов народився 27 травня 1934 р. в м. Орлі (РФ). Після закiнчення в 1958 р. Московського фiзико-технічного iнституту навчався в аспірантурі і працював в Інституті гідродинаміки АН СРСР. Упродовж 1967–1980 рр. очолював створений ним відділ зварювання, різання та оброблення металів вибухом в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР. У 1980–1986 рр. – заступник голови ДКНТ СРСР, у 1986–1993 рр. – радник з економічних питань посольства СРСР і РФ у Китаї.

Основний напрям наукових досліджень В.М. Кудінова – застосування вибуху для зварювання та рiзання металiв. Він вивчав тепловий стан у зоні утворення з’єднань, роль залишкового тиску продуктів детонації; розробив технологію конструкційного зварювання вибухом і конструкцію зарядів для різання вибухом; зробив значний внесок у технологію зміцнення металів, синтезу вибухом нових матеріалів, зокрема алмазів.

Під керівництвом В.М. Кудінова виконано комплекс фундаментальних досліджень, пов’язаних зі створенням фізичної теорії явища хвилеутворення при зварюванні вибухом, і запропоновано нову модель процесу. Велику увагу Володимир Михайлович приділяє класифікації типів з’єднань, впливу повітря у зварювальному зазорі під час плакування вибухом великогабаритних листів і структурі зварних з’єднань. Результати його робіт стали основою для виділення окремого класу зварювальних процесів, які дістали назву конструкційного зварювання вибухом, виконуваного на деталях і виробах.

В.М. Кудінов – автор близько 200 наукових праць, у тому числі 110 авторських свідоцтв і патентів на винаходи; науковий керівник докторської та 10 кандидатських дисертацій. Його нагороджено орденом «Знак Пошани» і медалями.