70-річчя академіка НАН України О.М. ІВАСИШИНА

8 листопада виповнилося 70 років відомому вченому в галузі фізики металів і фізичного матеріалознавства, лауреатові двох Державних премій України, заслуженому діячу науки і техніки України, академіку НАН України Оресту Михайловичу Івасишину. О.М. Івасишин народився у 1946 р. на ІваноФранківщині. 1969 року закінчив Львівський політехнічний інститут. Відтоді вся його наукова біографія пов’язана з Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. З 2011 р. Орест Михайлович є директором Інституту. О.М. Івасишин присвятив майже 50 років розв’язанню фундаментальних і прикладних проблем у галузі фізики твердого тіла, фізики металів та фізичного матеріалознавства. З використанням експериментальних можливостей сучасної фізики він досліджує фазові і структурні перетворення у металах і сплавах за істотно нерівноважних умов. Разом з колегами вивчає їх вплив на еволюцію мікро-, нанота мезоструктурних параметрів і тим самим на макроскопічну поведінку конструкційних і функціональних металічних матеріалів. Теоретичні та експериментальні дослідження О.М. Івасишина заклали підґрунтя нового наукового напряму — фізики високоміцних метастабільних структурних станів у негомогенних сплавах. Він встановив низку нових концептуальних закономірностей перебігу фазових перетворень в особливих термокінетичних умовах і на цій основі запропонував принципово новий підхід до розв’язання проблеми зміцнення, який ґрунтується на використанні контрольованої субмікронегомогенності твердих розчинів. Очолюваний О.М. Івасишиним науковий колектив досяг найвищих у світі параметрів міцності титанових сплавів і розробив фізичні основи технологій їх оброблення та виробництва, що викликало неабиякий інтерес вітчизняних і зарубіжних компаній — виробників і споживачів титанових сплавів. Нещодавно в Україні і США було запатентовано створену під керівництвом Ореста Михайловича економічно ефективну технологію виробництва деталей з титанових сплавів методом порошкової металургії з використанням наводненого титану для потреб автомобільної і авіаційної промисловості та інших галузей.

 Повний текст (PDF)