Вісник НАН України. 2020. № 3. С. 78-87
https://doi.org/10.15407/visn2020.03.078

Скопненко Олександр Іванович —
кандидат філологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ (МАЛІ ШТРИХИ ДО ВЕЛИКОЇ ІСТОРІЇ)

У статті розглянуто питання внормування та кодифікації нової української літературної мови, становлення орфографічної системи української мови у ХХ — на початку ХХІ ст., стисло окреслено правописні реформи української мови. Констатовано, що мовні реформи змінюють поведінку колективу в тих галузях, які найбільше репрезентують символічну функцію мови — її здатність бути головним виразником цивілізаційної унікальності народу в умовах культурних та економічно-політичних викликів на різних етапах розвитку.
Ключові слова: нова українська літературна мова, правопис, кодифікація, унормування, літературна мова, мовні реформи, редакція Українського правопису 2019 р.

Повний текст (PDF)