Вісник НАН України. 2017. № 9. С.107

60-РІЧЧЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ Т.О. ПРІХНИ

Вчений у галузі матеріалознавства, надпровідних, композиційних і керамічних матеріалів, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Тетяна Олексіївна Пріхна народилася 22 вересня 1957 р. у Києві. З 2005 р. вона очолює відділ технологій надвисоких тисків, функціональних структурованих керамічних композитів та дисперсних наноматеріалів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

До найвагоміших досягнень Т.О. Пріхни можна віднести створення нового наукового напряму – високі тиски в технологіях надпровідних і функціональних керамічних матеріалів. В останні роки під її керівництвом проводяться роботи зі створення тонких надпровідних плівок та джозефсонівських переходів, матеріалів на основі МАХ-фаз та конструкційних матеріалів на основі додекаборидів, а також матеріалів-поглиначів високочастотного випромінювання.

Наукові розробки Тетяни Олексїівни мають значний практичний ефект. Із синтезованого в термобаричних умовах за розробленою технологією надпровідного наноструктурного матеріалу на основі дибориду магнію виготовлено перший у світі електромотор для роботи за температур рідкого водню і показано його конкурентоспроможність відносно надпровідних електромоторів з більш високотемпературних надпровідних матеріалів. Розроблені надпровідні матеріали успішно використовуються у надпровідних електромоторах, насосах, підшипниках; у транспорті на магнітному підвісі; для створення магнітних полів; як смарт-матеріали у струмообмежувачах трансформаторного типу тощо. Плівкові матеріали на основі дибориду магнію виявилися перспективними для використання у мікрохвильовій електроніці для виготовлення смугових прохідних фільтрів електромагнітного випромінювання надвисокої частоти, а рекордні значення характеристичної напруги створених переходів Джозефсона дозволяють у 10 разів поліпшити чутливість двоконтактних НКВІДів. Розроблені матеріали на основі AlN-SiC мають великий потенціал для використання у лампах біжучої хвилі. 

 Повний текст