Вісник НАН України. 2020. № 5. С. 80-89
https://doi.org/10.15407/visn2020.05.080

Савенець Михайло Валерійович —
кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України

Осадчий Володимир Іванович —
член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук, директор Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України

ОРЕЩЕНКО Андрій Васильович —
кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України

ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ КВІТНЯ 2020 РОКУ ТА ЗУМОВЛЕНІ НИМИ ЗМІНИ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ

У статті обговорено зміни якості атмосферного повітря в Україні під впливом лісових пожеж на півночі України у квітні 2020 р. З використанням даних щодо вмісту монооксиду вуглецю, діоксиду азоту та показників аерозольного індексу супутника Sentinel-5P у поєднанні з моделлю HYSPLIT встановлено просторово-часову мінливість концентрації продуктів горіння та траєкторії їх поширення. За період 4–21 квітня 2020 р. було два основні епізоди пожеж, що визначали якість атмосферного повітря в Україні. Залежно від напрямку вітру найбільшого впливу зазнали території в радіусі до 50 км від осередків пожеж, в окремі дні підвищений вміст оксиду вуглецю спостерігався на відстані до 300 км від основних джерел емісії. Між двома зазначеними епізодами пожеж сталася пилова буря, яка також призвела до погіршення якості атмосферного повітря. Проведено аналіз швидкості та напрямку руху повітряних мас, що спричинили пилову бурю, та зміни вологовмісту за основними траєкторіями.
Ключові слова: лісові пожежі, оксид вуглецю, діоксид азоту, аерозольний індекс, якість атмосферного повітря, траєкторія.

 Повний текст (PDF)