Вісник НАН України. 2018. № 12. С. 90

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. СЕМЕНЕНКО

Відомий вчений у галузі космічної мінералогії та космохімії, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віра Пантелеївна Семененко народилася 15 грудня 1948 р. Після закінчення у 1971 р. геологічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка навчалася в аспірантурі Інституту геохімії та фізики мінералів АН УРСР (тепер Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України). Відтоді вона незмінно працює в цьому Інституті, пройшовши шлях від інженера до завідувача відділу.

Зі студентських років наукові інтереси В.П. Семененко пов’язані з вивченням фундаментальної проблеми походження Сонячної системи, а саме з поясненням доземної історії мінеральної речовини, з якої утворилася Земля та її мінеральні ресурси. Головні напрями досліджень охоплюють пошук нових різновидів космічної речовини, космогенні процеси мінералоутворення, закономірності еволюції мінеральної та органічної компоненти протопланетної туманності. Віра Пантеліївна вперше виявила в метеоритах невідомі раніше різновиди космічної речовини і мінерали, що дозволило використати їх як «незалежних експертів» у вирішенні дискусійних питань мінералогії та геохімії.

В.П. Семененко є автором 179 наукових праць, зокрема 4 монографій, неодноразово працювала у відомих наукових центрах Франції, США, Німеччини, була науковим керівником міжнародних проектів за програмами INTAS, Смітсонівського інституту та Інституту планетології (Мюнстер). Головні результати її досліджень опубліковано в провідних фахових журналах світу. Віра Пантелеївна є головою Комітету по метеоритах, куратором метеоритної колекції НАН України, організатором численних метеоритних експедицій, членом спецради із захисту докторських дисертацій ІГМР НАН України; входить до складу редакційної колегії «Мінералогічного журналу».

За плідну роботу на науковій ниві В.П. Семененко нагороджено відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» (2008) та орденом княгині Ольги ІІІ ст. (2009).

Повний текст