Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 37-39.

БАКІРОВ Віль Савбанович –  
академік НАН України, ректор
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

НАУКА І ОСВІТА: МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ

Вельмишановний Борисе Євгеновичу! Шановні колеги!

Сьогодні всі країни світу, які претендують на входження до «суспільства знань», активно шукають нові ефективні шляхи, методи і форми взаємодії науки та освіти. Україна не може стояти осторонь цього процесу, і це потребує постійних зусиль як науковців, так і освітян. Не випадково і Концепція розвитку НАН України, і доповідь Б.Є. Патона містять важливі положення, спрямовані на взаємодію академічної науки з освітянською галуззю, в них чітко визначено наявні проблеми, запропоновано реалістичні механізми їх розв’язання.

Багато із запропонованих шляхів поглиблення зв’язку науки і освіти вже апробовано, зокрема в Північно-східному науковому центрі НАН України та МОН України. Так, у Харкові кілька провідних університетів і академічних інститутів разом створили академічний науково-освітній комплекс «Ресурс», у Харкові, Сумах, Полтаві сформовано двосторонні моделі інтеграції освіти і науки. Практично кожен із провідних університетів має продуктивні зв’язки з тими чи іншими інститутами НАН України або галузевих академій наук, на двосторонніх засадах реалізують власні програми спільного викладання дисциплін, підготовки кандидатів і докторів наук, виконання наукових проектів тощо. Це дозволяє обговорювати, погоджувати і корегувати навчальні програми, залучати науковців до викладання у вищих навчальних закладах, надавати можливість студентам, аспірантам і викладачам користуватися унікальним науковим обладнанням академічних установ та багато чого іншого.nЯ гадаю, що досвід Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна буде цікавим для цієї аудиторії. Університет тісно співпрацює з усіма без винятку академічними установами у Харкові. І нас пов’язують не лише формальні, а й, що набагато важливіше, неформальні дружні зв’язки, глибоке розуміння того, що ми взаємно доповнюємо і посилюємо один одного. Потужний імпульс розвитку цих стосунків надав підписаний 5 років тому договір між НАН України і ХНУ імені В.Н. Каразіна. Цей документ юридично закріпив співпрацю Університету з Академією, дав можливість для втілення в життя нових її форм. Наприклад, було організовано Навчально-науковий комплекс новітніх технологій, створений разом з інститутами НАН України – Національним науковим центром «ХФТІ», Науково-технічним центром електрофізичної обробки, Науковим фізико-технологічним центром, Інститутом проблем машинобудування. У рамках цього комплексу ми спільно проводимо фундаментальні наукові дослідження, використовуємо унікальне наукове обладнання, здійснюємо підготовку кадрів через аспірантуру і докторантуру, залучаємо провідних учених академічних інститутів до навчального процесу в Університеті, підвищуємо кваліфікацію наших науково-педагогічних працівників у науково-дослідних установах, здійснюємо спільну видавничу діяльність. Повний текст (PDF).