Вісник НАН України. 2019. № 1. С.106

80-річчя члена-кореспондента НАН України І.С. ЧЕРНИШЕНКА

Доктор технічних наук (1981), професор (1993), член-кореспондент НАН України (2006) Іван Семенович Чернишенко народився 23 січня 1939 р. Після закінчення механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1961) почав працювати в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. З 1996 р. – головний науковий співробітник Інституту, з 2000 р. – заступник головного редактора міжнародного наукового журналу «Прикладна механіка».

Основні наукові результати І.С. Чернишенка пов’язані з розробленням математичних моделей процесів фізично та геометрично нелінійного деформування ізотропних (металевих) і ортотропних (композитних) тонкостінних конструкцій складної геометричної форми та їх елементів (оболонок, пластин) з урахуванням нелінійно-пружних (пружнопластичних) деформацій, скінченних прогинів та деформацій поперечного зсуву. Він запропонував і обгрунтував ефективні методи розв’язування нових класів крайових нелінійних задач теорії тонких і нетонких елементів конструкцій. Розробив алгоритми, склав типові програми і на їх основі отримав чисельні розв’язки та провів систематичні дослідження напруженості, деформативності і міцності оболонкових елементів конструкцій заданої форми (сферичної, циліндричної, конічної, тороїдальної), ослаблених криволінійними отворами, за дії підвищених навантажень.

І.С. Чернишенко опублікував понад 320 наукових праць, зокрема п’ять монографій. Підготував 4 докторів і 5 кандидатів наук.

За внесок у механіку деформівного тіла І.С. Чернишенка нагороджено: Державною премією України в галузі науки і техніки (1986); премією ім. О.М. Динника НАН України (2016); Почесною грамотою Верховної Ради України (2018); Пам’ятною відзнакою на честь 100-річчя НАН України від Президії НАН України (2018) та іншими почесними відзнаками. І.С. Чернишенко є членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки (з 1993 р.).

Повний текст