70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.М. ЯМПОЛЬСЬКОГО

Відомий вчений у галузі досліджень геокосмосу, доктор фізи- ко-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Юрій Моїсійович Ямпольський народився 26 серпня 1946 р. у Запоріжжі. У 1969 р. закінчив Харківський держав- ний університет. З 1968 до 1985 р. працював в Інституті радіо- фізики та електроніки АН УРСР. З 1985 р. — у Радіоастроно- мічному інституті НАН України. Наукова діяльність Ю.М. Ямпольського присвячена ви- вченню взаємодії електромагнітних полів і сигналів з навколо- земною плазмою. Перші оригінальні результати у галузі іоно- сферного поширення радіохвиль він одержав під керівництвом співзасновника української школи з космічної радіофізики професора П.В. Бліоха. До всесвітньо визнаних результатів Ю.М. Ямпольського слід віднести штучне збудження геомаг- нітних пульсацій, відкриття радіального дрейфу стимульова- них плазмових неоднорідностей, встановлення механізму пе- ренесення потужних погодних збурень на висоти геокосмосу і до магнітосполученого регіону земної кулі. Під керівництвом Ю.М. Ямпольського розроблено низку оригінальних методів діагностики плазмового оточення Землі, вперше запроваджено використання глобальних електромагнітних резонаторів як ін- дикаторів космічної погоди. Ю.М. Ямпольський очолює напрям «Геокосмічні досліджен- ня» Державної цільової науково-технічної програми проведен- ня досліджень в Антарктиці (2011—2020 рр.). Він організову- вав і особисто брав участь у багатьох експедиціях в Антарк- тику й Арктику. Був ініціатором низки великих міжнародних проектів. Під його керівництвом підготовлено 12 кандидатів та 4 докторів наук. Він автор і співавтор понад 300 наукових публікацій та 2 монографій. У 2002 р. Ю.М. Ямпольський був удостоєний звання «За- служений діяч науки і техніки України», у 2008 р. став лауре- атом Державної премії України в галузі науки і техніки. Його нагороджено почесною грамотою Верховної Ради України, ба- гатьма відзнаками Національної академії наук і Державного космічного агентства України. 

 Повний текст (PDF)