Вісник НАН України. 2016. № 11. С. 108-111

СЕРГІЄНКО Іван Васильович — академік НАН України, директор Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

КНОПОВ Павло Соломонович — член-кореспондент НАН України, завідувач відділу математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

РИЗИКОМ МОЖНА КЕРУВАТИ
До 80-річчя академіка НАН України Ю.М. Єрмольєва

Аннотація:
3 листопада 2016 року виповнилося 80 років видатному вченому в галузі математики та кібернетики, співзасновнику знаменитої української наукової школи оптимізації, лауреату Державних премій СРСР і УРСР у галузі науки і техніки, академічних премій ім. В.М. Глушкова та ім. В.С. Михалевича, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України Юрію Михайловичу Єрмольєву.

Юрій Михайлович Єрмольєв народився у м. Карачев Брянської області. У 1954 р. вступив на механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після завершення навчання в 1959 р. прийшов на роботу до Обчислювального центру АН УРСР, який згодом перетворився на всесвітньо відомий Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. У 1964 р. він захистив кандидатську дисертацію, а у 1970 р. став доктором фізико-математичних наук. З 1971 до 1992 р. очолював відділ математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова. У 1988 р. Ю.М. Єрмольєва було обрано дійсним членом АН УРСР. Упродовж багатьох років він читав лекції в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, Московському фізико-технічному інституті, був запрошеним професором Каліфорнійського університету в м. Девіс (США). У 1979— 1984 рр. і з 1991 р. по теперішній час працює в Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (IIASA, Лаксенбург, Австрія). Дослідницька діяльність в IIASA проводиться в інтересах країн-учасниць, до складу яких входить і Україна. Ця робота надзвичайно важлива для розроблення економічної, енергетичної та екологічної стратегії нашої країни і сприяє зміцненню її наукового авторитету. Протягом усієї своєї наукової діяльності Ю.М. Єрмольєв брав участь у розв’язанні великої кількості теоретичних та прикладних проблем, що потребували нового комплексного багатодисциплінарного підходу, який охоплює соціально-економічні питання, проблеми навколишнього середовища, ресурсів та НАУКИ них поліпшень систем (процесів) за наявності невизначеності та відсутності стійкості. Відмітна особливість цих методів полягає в тому, що вони застосовні до різних засобів моделювання (симуляції, сценарії, онлайнові спостереження, мережі, графи та ін.) для загальних детермінованих і стохастичних систем. Сильною стороною SQM є те, що вони не вимагають точних значень цільової функції і функцій обмежень, що відкриває широкі можливості для формулювання і розв’язання нових проблем, для вирішення яких непридатні стандартні методи.

Повний текст (PDF)