70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.О. Ситенка

Анотація

2 травня виповнилося 70 років відомому фізику-теоретику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. К.Д. Синельникова НАН України члену-кореспонденту НАН України Юрію Олексійовичу Ситенку.

Ю.О. Ситенко народився у Харкові в сімʼї видатного фізика-теоретика О.Г. Ситенка. У 1973 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Відтоді працює в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, з 2002 р. – завідувач відділу теорії ядра і квантової теорії поля.

Наукові дослідження Ю.О. Ситенка охоплюють широке коло проблем теоретичної фізики і стосуються фізики елементарних частинок, гравітації, астрофізики та фізики конденсованого стану, а також квантової теорії поля. Він виконав фундаментальні роботи з дослідження ефектів динамічного порушення симетрій у фізиці високих енергій та фізиці конденсованого стану. Чільне місце у діяльності Ю.О. Ситенка посідають дослідження топологічних ефектів у квантово-польових системах. Він одержав вагомі результати у вивченні впливу граничних умов, зовнішніх полів та просторової геометрії на основний стан (фізичний вакуум) у квантовій теорії поля, виявив теоретико-польові аналоги ефекту Ааронова–Бома і з’ясував, як топологічні дефекти впливають на властивості квантових систем. Сформульовані ним положення у квантовій теорії поля мають широке застосування у різних галузях фізики, зокрема в астрофізиці і фізиці вуглецевих наноструктур. Так, Ю.О. Ситенко запропонував теорію електронних властивостей графену з топологічним дефектом. Розвинута ним теорія квантових ефектів бозонних і ферміонних полів під впливом зовнішніх полів та температури в обмежених просторах дозволила з'ясувати важливу роль границь для фізичних систем із гарячою щільною замагнетизованою матерією (нейтронні зірки, магнетари, діраківські та вейлівські напівметали).

Ю.О. Ситенко є автором 200 наукових праць. Під його керівництвом виконано 4 кандидатські дисертації.

Наукова громадськість щиро вітає Юрія Олексійовича з ювілеєм і бажає йому міцного здоров’я, щастя та нових творчих звершень.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Як цитувати

70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.О. Ситенка. (2021). Вісник Національної академії наук України, (5), 107. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/75