Про журнал

Журнал "Вісник Національної академії наук України"

Щомісячний загальнонауковий журнал 
Заснований у жовтні 1928 року

Скорочена назва: Вісник НАН України

Ідентифікатор медіа R30-01477

ISSN 1027-3239 (Print)
ISSN 2518-1203 (Online)
DOI  https://doi.org/10.15407/visn 

Мова видання: українська, англійська
Засновник: Національна академія наук України
Видавець і виготовлювач журналу: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України (відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 158 «Про визначення Видавничого дому «Академперіодика» НАН України видавцем наукових журналів, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Програми підтримки журналів НАН України»)
Періодичність: 12 разів на рік

Проблематика:
Видання широко висвітлює діяльність НАН України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень з найважливіших галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так і в світі, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених.

Редакційна колегія журналу «Вісник НАН України» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

З 2015 р. всі наукові публікації журналу мають цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс 10.15407/visn.

Журнал входить до реферативної бази ERIH PLUS