75-річчя члена-кореспондента НАН України В.О. Зажигалова

Анотація

Доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України Валерій Олексійович Зажигалов народився 4 серпня 1946 р. в Києві. Після закінчення Львівського політехнічного інституту з 1969 до 1999 р. працював в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. З 1999 р. — завідувач відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

В.О. Зажигалов — один з провідних спеціалістів у галузі хімічної кінетики і каталізу, хімії поверхні твердих тіл та фізико-хімічних методів дослідження складу, структури та морфології поверхні каталізаторів і сорбентів. Основними напрямами його наукової діяльності є встановлення закономірностей перебігу процесів селективного гетерогенно-каталітичного окиснення вуглеводнів з одержанням цінних продуктів та напівпродуктів органічного синтезу, з’ясування механізмів цих реакцій, дослідження фізико-хімічних властивостей каталізаторів, які визначають їх активність та селективність, розроблення нових ефективних каталітичних композицій та методів їх синтезу, нових методів синтезу нанорозмірних композитів. В.О. Зажигалов розвинув принципи застосування альтернативних методів синтезу нанорозмірних сполук та каталізаторів, таких як механохімія, сонохімія, органотермальний синтез, низькотемпературна імплантація, що дозволило синтезувати нові ефективні каталізатори для процесів окиснення н-бутану та н-пентану у малеїновий та фталевий ангідриди, етану в етилен, етанолу в ацетальдегід, які за своїми показниками перевершують відомі промислові аналоги. Створено нові фотокаталізатори на металічних носіях, які дають змогу ефективно знешкоджувати органічні сполуки, медичні препарати у водному середовищі.

Основні результати В.О. Зажигалова відображено у понад 400 наукових працях у провідних міжнародних і вітчизняних журналах (125 публікацій наведено у Scopus). Він автор 23 патентів, зокрема 5 закордонних. Під його керівництвом підготовлено 11 кандидатських дисертацій. В.О. Зажигалов — член Наукової ради Національного фонду досліджень України, член редколегій 3 українських і 3 міжнародних наукових видань.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-28

Як цитувати

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.О. Зажигалова. (2021). Вісник Національної академії наук України, (8), 93. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/140