90-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Кордюма

Анотація

Видатний учений у галузі наук про життя доктор біологічних наук, професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України Віталій Арнольдович Кордюм народився 31 липня 1931 р. у Києві. Після закінчення з відзнакою 1955 р. Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка розпочав наукову діяльність спочатку як аспірант біологічного факультету університету, а потім як співробітник Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР. В.А. Кордюм був співзасновником Сектору молекулярної біології і генетики Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР, до якого в 1968 р. перейшов разом з керованим ним відділом. З 1973 р. очолює відділ регуляторних механізмів клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

В.А. Кордюм розвивав наукові напрями, які свого часу були найновішими у світі і першими в колишньому СРСР, — повітряну мікробіологію, мікробіологічні проблеми замкнених екологічних систем, космічну біологію, особливості біологічної дії екзогенних нуклеїнових кислот (напрям, який передував генній інженерії). Він активно працює в галузі генних технологій — біотехнології і генної терапії. Розроблено промислові технології отримання бета-галактозидази, інтерферону людини альфа-2а (препарат під торговою маркою «Лаферон» виробляється в Україні та успішно використовується у медичній практиці), інтерферону людини альфа-2b (препарат має імуномодулюючу, антивірусну, протипухлинну дію), гормону росту людини тощо.

В.А. Кордюм є членом Наукової ради при Президії НАМН України з теоретичної та профілактичної медицини, секції Комітету з Державних премій у галузі науки і техніки, вченої ради і спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій ІМБГ НАН України та Інституту генетичної і регенеративної медицини НАМН України. У його творчому доробку — понад 410 наукових робіт, у т.ч. 9 монографій, 56 авторських свідоцтв на винаходи та патентів. Він підготував 2 докторів і 25 кандидатів наук.

В.А. Кордюма відзначено орденами «Знак Пошани», князя Ярослава Мудрого V та IV ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України. Він заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

Downloads

Опубліковано

2021-07-16

Як цитувати

90-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Кордюма. (2021). Visnik Nacional Noi Academii Nauk Ukrai Ni, (7), 92. вилучено із http://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/122