Про журнал

Журнал "Вісник Національної академії наук України"

Щомісячний загальнонауковий журнал

Проблематика
Видання широко висвітлює діяльність НАН України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень з найважливіших галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так і в світі, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених.

Iсторiя журналу
Журнал почав виходити  під назвою "Вісті Всеукраїнської Академії наук". Перший його випуск датовано жовтнем-груднем 1928 р. Він мав єдиний номер (№ 1–3) з наскрізною пагінацією (83 с.). На титульній сторінці назву видання і адресу було продубльовано французькою мовою, оскільки нею тоді користувалися як міжнародним засобом наукового спілкування. Першим редактором журналу був академік О.В. Корчак-Чепурківський – відомий український епідеміолог. Саме він підписав надруковане в першому випуску  звернення до читачів "Від редакції" – програмну заяву, в якій було сформульовано основні завдання нового друкованого органу.

З перших публікацій тематика "Вістей" була спрямована на висвітлення наукових досягнень і розробок Академії для потреб народногосподарського і культурного будівництва в Україні, на проблеми ставлення суспільства до знань, накопичених попередніми поколіннями. Важливе місце на сторінках випуску посіли матеріали, пов'язані з обговоренням статуту Академії, яке тривало саме в цей період. Так починалася біографія провідного академічного журналу України. Подальші суперечливі й драматичні події в історії країни безумовно віддзеркалювалися на його сторінках, але основне завдання – сприяння розвитку вітчизняної науки і поширення досягнень Академії – журнал продовжує виконувати й дотепер. У різні роки головними редакторами були академіки О.В. Палладін, Б.І. Чернишов, Г.В. Курдюмов. Виходив журнал і під час Великої Вітчизняної війни, в Уфі, куди з України було евакуйовано багато наукових установ.

Упродовж своєї історії журнал неодноразово змінював назву. З 1936 р. у зв'язку з перейменуванням Академії він став називатися "Вісті Академії наук УРСР", починаючи з 1947 р. виходив як "Вісник Академії наук Української РСР", з 1991 р. – "Вісник Академії наук України", а з квітня 1994 р. дістав нинішню назву – "Вісник Національної академії наук України".

З 1960 по 1969 рік була перерва у виданні часопису. Однак відродившись, він знову став літописом розвитку української академічної науки – висвітлював найважливіші проблеми фундаментальної науки, повідомляв про вагомі практичні досягнення, виконував координаційні функції. Головним редактором відновленого "Вісника" став президент Академії наук Борис Євгенович Патон.