Про журнал

Редакція з глибоким сумом повідомляє, що 19 серпня 2020 р. на 102-му році життя зупинилося серце головного редактора журналу «Вісник НАН України», видатного українського вченого в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, організатора науки, державного та громадського діяча, Президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона.

Легендарна особистість, ровесник Академії, яка, без перебільшення, була всім його життям, мудра, небайдужа, чуйна і глибоко інтелігентна людина, вчений зі світовою славою, талановитий керівник, одне з облич України, за якими нас впізнають у світі, — Борис Євгенович уособлював у собі цілу епоху української науки. Світла пам’ять…

 

Журнал "Вісник Національної академії наук України"

Щомісячний загальнонауковий журнал

Проблематика
Видання широко висвітлює діяльність НАН України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень з найважливіших галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так і в світі, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених.

Iсторiя журналу
Журнал почав виходити  під назвою "Вісті Всеукраїнської Академії наук". Перший його випуск датовано жовтнем-груднем 1928 р. Він мав єдиний номер (№ 1–3) з наскрізною пагінацією (83 с.). На титульній сторінці назву видання і адресу було продубльовано французькою мовою, оскільки нею тоді користувалися як міжнародним засобом наукового спілкування. Першим редактором журналу був академік О.В. Корчак-Чепурківський – відомий український епідеміолог. Саме він підписав надруковане в першому випуску  звернення до читачів "Від редакції" – програмну заяву, в якій було сформульовано основні завдання нового друкованого органу.

З перших публікацій тематика "Вістей" була спрямована на висвітлення наукових досягнень і розробок Академії для потреб народногосподарського і культурного будівництва в Україні, на проблеми ставлення суспільства до знань, накопичених попередніми поколіннями. Важливе місце на сторінках випуску посіли матеріали, пов'язані з обговоренням статуту Академії, яке тривало саме в цей період. Так починалася біографія провідного академічного журналу України. Подальші суперечливі й драматичні події в історії країни безумовно віддзеркалювалися на його сторінках, але основне завдання – сприяння розвитку вітчизняної науки і поширення досягнень Академії – журнал продовжує виконувати й дотепер. У різні роки головними редакторами були академіки О.В. Палладін, Б.І. Чернишов, Г.В. Курдюмов. Виходив журнал і під час Великої Вітчизняної війни, в Уфі, куди з України було евакуйовано багато наукових установ.

Упродовж своєї історії журнал неодноразово змінював назву. З 1936 р. у зв'язку з перейменуванням Академії він став називатися "Вісті Академії наук УРСР", починаючи з 1947 р. виходив як "Вісник Академії наук Української РСР", з 1991 р. – "Вісник Академії наук України", а з квітня 1994 р. дістав нинішню назву – "Вісник Національної академії наук України".

З 1960 по 1969 рік була перерва у виданні часопису. Однак відродившись, він знову став літописом розвитку української академічної науки – висвітлював найважливіші проблеми фундаментальної науки, повідомляв про вагомі практичні досягнення, виконував координаційні функції. Головним редактором відновленого "Вісника" став президент Академії наук Борис Євгенович Патон.