1.
Старостенко ВІ. Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави»: Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 березня 2021 року. Vìsn. Nac. akad. nauk Ukr. [інтернет]. 21, Квітень 2021 [цит. за 12, Травень 2021];(4):29-33. доступний у: https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/18