Старостенко, Віталій Іванович. «Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України ‘Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави’: Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 березня 2021 року». Вісник Національної академії наук України, no. 4 (Квітень 21, 2021): 29–33. дата звернення Травень 12, 2021. https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/18.