[1]
В. І. Старостенко, «Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України ‘Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави’: Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 березня 2021 року», Vìsn. Nac. akad. nauk Ukr., вип. 4, с. 29–33, Квіт 2021.