Старостенко, В. І. (2021) «Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України ‘Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави’: Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 березня 2021 року», Вісник Національної академії наук України, (4), с. 29–33. doi: 10.15407/visn2021.04.029.