Старостенко, Віталій Іванович. 2021. «Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України ‘Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави’: Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 березня 2021 року». Вісник Національної академії наук України, вип. 4 (Квітень):29-33. https://doi.org/10.15407/visn2021.04.029.