Степаненко, В. П. (2021). Соціальні наслідки пандемії COVID-19 у контексті суспільної трансформації в Україні: соціологічний підхід : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 квітня 2021 року. Вісник Національної академії наук України, (5), 33–46. https://doi.org/10.15407/visn2021.05.033