Старостенко, В. І. (2021). Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави»: Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 березня 2021 року. Вісник Національної академії наук України, (4), 29–33. https://doi.org/10.15407/visn2021.04.029