(1)
Прімін, М. А. . Сучасні сенсорні системи та інформаційні технології в медицині, біології та техніці. Перспективи розвитку : Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 14 квітня 2021 року. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2021, 47-53.