(1)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. Молодкіна. Vìsn. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 101.