(1)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г.М. Зінов’єва. Vìsn. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 100.