(1)
Головенко, М. Я. Пропоксазепам — новаторський анальгетичний засіб, що гальмує гострий та хронічний біль і має полімодальний механізм дії. Vìsn. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 76-90.