(1)
Бахмутов, В. Г. Про результати наукових досліджень українських учених в Антарктиці: Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 березня 2021 року. Vìsn. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 48-59.