(1)
Пирожков, С. І. Про Національну доповідь НАН України «Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності»: Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 березня 2021 року. Vìsn. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 34-47.