(1)
Старостенко, В. І. Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави»: Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 березня 2021 року. Vìsn. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 29-33.