(1)
Із зали засідань Президії НАН України: 17 березня 2021 року. Vìsn. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 16-21.