(1)
Із зали засідань Президії НАН України: 3 березня 2021 року. Vìsn. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 11-15.