70-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Турова

Анотація

Відомий вчений у галузі хімії поверхні та теорії міжфазних явищ, лауреат Державної премії України, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Володимир Всеволодович Туров народився 13 травня 1951 р. Після закінчення у 1973 р. Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка працював в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР. З 1987 р. – в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. У 2005–2008 рр. і з 2013 р. – заступник директора Інституту, завідувач відділу біомедичних проблем поверхні. В.В. Туров проводить фундаментальні дослідження з вивчення фізико-хімічних властивостей нанорозмірних об’єктів, що контактують з поверхнею твердих тіл (переважно оксидів та вуглецевих матеріалів) з розвиненою поверхнею. Основними напрямами його наукової діяльності є: використання методів спектроскопії ядерного магнітного резонансу для вивчення теорії міжфазних явищ, впливу наночастинок на фазовий стан водних розчинів і молекулярних рідин, біологічну активність клітинних культур; створення методики визначення структурних та термодинамічних параметрів води, адсорбованої на поверхні неорганічних адсорбентів, на основі використання методу низькотемпературної ЯМР-спектроскопії; встановлення структури води, адсорбованої на поверхні різних типів адсорбентів, впливу нанорозмірного стану на фізико-хімічні властивості води та водних розчинів; створення наукових засад розроблення новітніх композиційних систем для потреб біотехнології та біомедицини; встановлення можливості формування гідратів при спільній адсорбції метану (водню) та води в порах або міжчастинкових зазорах пористих чи аморфних матеріалів, що значно підвищує кількість адсорбованих горючих газів; розроблення способів переведення гідрофобних матеріалів у водне середовище за допомогою гідроущільнення в умовах дозованих механічних навантажень. Результати досліджень В.В. Турова покладено в основу розроблення низки ентеросорбентів та неорганічних біостимулюючих агентів для прискорення розвитку насіння сільськогосподарських культур. В.В. Туров є співавтором понад 450 наукових статей, 4 монографій, 20 винаходів; підготував 8 кандидатів наук.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Як цитувати

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Турова. (2021). Вісник Національної академії наук України, (5), 108. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/76