90-річчя члена-кореспондента НАН України Е.Я. Жовинського

Автор(и)

  • .

Анотація

27 червня виповнюється 90 років видатному вченому-геологу, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки доктору геолого-мінералогічних наук, професору, головному науковому співробітнику Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України члену-кореспонденту НАН України Едуарду Яковичу Жовинському.

Е.Я. Жовинський народився в 1934 р. в Києві. У 1951 р. вступив до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після завершення навчання був направлений на роботу до тресту «Київгеологія» Міністерства геології УРСР, де в 1959—1968 рр. був начальником геолого-знімальної партії. У цей період він відкрив Бахтинське і Бобринецьке родовища флюориту. У 1964—1967 рр. навчався в аспірантурі Інституту геологічних наук АН УРСР, після закінчення якої працював молодшим науковим співробітником Інституту. З 1969 р. — в Інституті геохімії і фізики мінералів АН УРСР (нині — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України), де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу пошукової та екологічної геохімії і заступника директора. У 1969 р. захистив кандидатську, в 1987 р. — докторську дисертації, у 1992 р. йому присвоєно вчене звання професора. У 2000 р. — обрано членом-кореспондентом НАН України. 

Е.Я. Жовинський — автор 400 наукових праць, серед яких 20 монографій. Під його керівництвом захищено 15 кандидатських і 2 докторських дисертації. Він член редколегій «Мінералогічного журналу», збірника «Геохімія та рудоутворення», «Вісника Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Геологія, географія, екологія», журналу «Праці Інституту геофізики ім. Михайла Нодіа» (Тбілісі), міжнародного наукового журналу «ScienceRise», президент ГО «Товариство пошукової та екологічної геохімії». Едуард Якович — засновник і керівник наукової школи «Пошукова та екологічна геохімія», в якій молоді науковці працюють за такими напрямами, як ландшафтна геохімія, геохімія окремих елементів, геохімічні методи пошуків за рухомими формами хімічних елементів та

Downloads

Опубліковано

2024-06-25

Як цитувати

(2024). 90-річчя члена-кореспондента НАН України Е.Я. Жовинського. Visnik Nacional Noi Academii Nauk Ukrai Ni, (6), 105. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/4820