Сучасна українська нація як діалектична єдність національно-громадянського і етнічного

За матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2023 року

Автор(и)

  • Віктор Олексійович Котигоренко доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://orcid.org/0000-0003-0302-6794

DOI:

https://doi.org/10.15407/visn2024.03.052

Анотація

У доповіді наведено результати дослідження особливостей становлення й розвитку сучасної української нації як етнічно, культурно, мовно та політично багатоскладової громадянської спільноти. Це, зокрема, єдність і боротьба протилежностей особливого етнічного та спільного національно-громадянського в процесі націєтворення, зв'язок цього процесу з біфуркаційними соціальними кризами, що супроводжували суверенізацію України й наступні політичні, світоглядні та інші зміни всередині українського соціуму. Серед причин таких криз — намагання конкурентних груп правлячого класу країни політизувати етнічні відмінності населення різних регіонів для формування й мобілізації «свого електорату», а також гібридна та повномасштабна воєнна агресія Росії і росіян проти України та українців. Проаналізовано концептуальні суперечності законодавства, покликаного спрямовувати державну політику націєтворення й посилення соціальної згуртованості нації та забезпечувати інституціональну ефективність державного етнополітичного менеджменту. Акцентовано увагу на необхідності вдосконалення правових регуляторів цієї політики та управлінських практик. Аргументовано пропозиції щодо такого удосконалення.

Downloads

Опубліковано

2024-03-25

Як цитувати

Котигоренко, В. О. (2024). Сучасна українська нація як діалектична єдність національно-громадянського і етнічного: За матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2023 року. Вісник НАН України, (3), 52–67. https://doi.org/10.15407/visn2024.03.052

Номер

Розділ

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ