75-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.А. Малєтіна

Автор(и)

  • . .

Анотація

Доктор хімічних наук, член-кореспондент НАН України Юрій Андрійович Малєтін народився 15 січня 1949 р. Після закінчення хімічного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова працював у НДІПКнафтохім у Києві, в 1973 р. вступив до аспірантури Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України, в якому в 1977 р. захистив кандидатську, а в 1989 р. — докторську дисертацію і завідував відділом хімії комплексних сполук. З 2002 по 2009 р. очолював кафедру фізичної хімії в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». З 2009 р. працює завідувачем відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України.

Ю.А. Малєтін — відомий вчений у галузі хімії комплексних сполук перехідних металів, кінетики і механізму реакцій переносу електрона. В останні роки його наукові інтереси стосуються розроблення нових типів джерел струму і накопичувачів електричної енергії надвисокої питомої потужності з використанням наноматеріалів. Він розробив методи синтезу нанопоруватих вуглецевих матеріалів з високою питомою поверхнею і заданими розмірами пор, методи модифікації їх поверхні гетероатомами N, показав можливість істотного збільшення питомої потужності суперконденсаторів на основі модифікованих електродних матеріалів; у рамках досліджень методами імпульсного ЯМР на ядрах 1Н і 19F та обертового дискового електрода запропонував нові методики для визначення рухливості іонів електролітів у нанопорах вуглецевих матеріалів. Під його керівництвом розроблено гібридні електрохімічні системи, що містять компоненти суперконденсаторів та літій-іонних акумуляторів і дозволяють значно збільшити енергоємність при швидкісному заряді та розряді пристрою.

Результати досліджень Ю.А. Малєтіна викладено в понад 140 наукових статтях і патентах. Під його науковим керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій. Він був керівником багатьох науково-технічних проєктів і зараз очолює роботи над кількома міжнародними проєктами. Ю.А. Малєтін є також членом редколегії наукового журналу «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології».

Downloads

Опубліковано

2024-01-28

Як цитувати

., . (2024). 75-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.А. Малєтіна. Вісник НАН України, (1), 107. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/4722