75-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Андрущенка

Анотація

Доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент НАН України Віктор Петрович Андрущенко народився 1 січня 1949 р. Після закінчення у 1975 р. Київського національного університету імені Тараса Шевченка працював у ньому до 1995 р. на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора. Упродовж 1995—1999 рр. — перший заступник міністра освіти України, у 1999—2003 рр. — директор Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України. З 2003 р. — ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (нині — Український державний університет імені Михайла Драгоманова).

В.П. Андрущенко є фахівцем у галузі філософії, політології, культурології та педагогіки. Предметом його наукових досліджень є соціально-філософські проблеми розвитку людини, філософія освіти й культури, модернізація української освіти, стратегія розвитку вищої педагогічної освіти та підготовка вчителя в умовах глобалізації і становлення інформаційного суспільства, виховання студентської молоді тощо. У своїх працях В.П. Андрущенко розглядає проблематику світоглядних та соціокультурних орієнтацій і виховання студентської молоді. Його численні наукові публікації присвячені пошукам шляхів переходу від тоталітарних соціальних систем до демократичних, утвердження демократії та розбудови громадянського суспільства. В.П. Андрущенко є автором близько 1000 наукових праць, серед яких 75 індивідуальних і близько 40 колективних монографій, підручників, навчальних посібників для студентів закладів вищої освіти. Під керівництвом та за науковою консультацією Віктора Петровича підготовлено й захищено близько 150 кандидатських і докторських дисертацій.

В.П. Андрущенко — почесний доктор 15 вітчизняних і зарубіжних університетів, перший віцепрезидент Української академії політичних наук, президент Асоціації ректорів педагогічних університетів України та Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи.

Downloads

Опубліковано

2024-01-28

Як цитувати

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Андрущенка. (2024). Вісник НАН України, (1), 106. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/4721