80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ю. Євтушенка

Анотація

Відомий вчений у галузі гідроекології доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Микола Юрійович Євтушенко народився 1 січня 1944 р. У 1973 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Захистив кандидатську (1977) і докторську (1986) дисертації. У 1985 р. його призначено на посаду заступника директора Інституту гідробіології НАН України, яку він обіймав до 1997 р., поєднуючи її з посадами завідувача відділів водної токсикології, іхтіології, екології водойм. З 2000 по 2015 р. очолював кафедру гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів і природокористування України, до 2022 р. — професор цієї кафедри. З 2023 р. — старший науковий співробітник відділу екологічної інтеграції біоциклів Інституту морської біології НАН України.

Наукові праці М.Ю. Євтушенка присвячені вивченню впливу природних і антропогенних чинників водного середовища на фізіологічний статус риб, які населяють водойми різного типу в різні сезони року, що відкриває нові перспективи для оцінки і прогнозування стану іхтіофауни в умовах антропогенного впливу на водні екосистеми. Розкрито інтимні механізми дії важких металів на інтенсивність і спрямованість метаболічних процесів в організмі риб та на їх продуктивні характеристики. Результати застосування системи біомоніторингу стали основою для розроблення теоретичних засад збереження біорізноманіття, підвищення біопродуктивності водойм та якості рибної продукції. Науковий доробок М.Ю. Євтушенка становить більш як 450 праць, він є автором чи співавтором 19 монографій, 3 підручників, 15 патентів на винаходи. М.Ю. Євтушенко підготував 2 докторів та 10 кандидатів наук. Декілька років він був членом секції «Біологія» Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Вищої атестаційної комісії, спеціалізованої ради Інституту гідробіології НАН України.

М.Ю. Євтушенка нагороджено почесними грамотами Верховної Ради УРСР і Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», галузевою відзнакою «Почесний працівник рибного господарства», нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення».

Downloads

Опубліковано

2024-01-28

Як цитувати

80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ю. Євтушенка. (2024). Вісник НАН України, (1), 105. вилучено із https://visnyk-nanu.org.ua/ojs/index.php/v/article/view/4720